IATI 万博betmax登录 - 以色列先进科技产业
IATI 万博betmax登录 - 以色列先进科技产业
IATI. 新闻与事件 活动日历 Deloitte全球TMT预测2021

Deloitte全球TMT预测2021

2月9日,2021年

מזה20שנה,מארסםסם"חחהתחזהתחזותdeloitte.אשרמליתהיתברנדיתהרנדיתהית

השנה,יתשנןתשעיותמרתקותתקותרהושפעומהטרנדיתהמנמחיםםמגפתמגפתרונההיתליניתתחזיותמליינותנותמחשובענן,价格,מציאותאותיטלית,נשיםםרט,打开跑步5G,ביברירירופאלידאו,8K.ועוד!

באירהאיגיטליייייתארח.דאנקןדאנקןיוארט.,דוברבעלשםעולמילנושאלנושאמגמותלמהאיותותיותותיותותרפורמורמורהיתהdeloitte.בקנדהואחדמכותביהדו"ח,אשריציגגאתאתריהתובנותהתובנותוההשפעותשלשליות。

  • להרומהבירובירובריתבריךךה-9בפברורבשעה17:00点击这里
  • למיתדעאודותאודותאודותיותותותדתדתדתחחהמלא.点击这里
| 使用条款 | 隐私政策 | 网站地图